SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "SF.ANDREI"
VALEA IASULUI - ARGES

Tarife Masa si Cazare apartinatori

Alocatie Hrana apartinatori - 7 lei / zi

Tarif Cazare apartinatori = 6.30 lei / zi