SPITALUL DE RECUPERARE RESPIRATORIE SI PNEUMOLOGIE "SF.ANDREI"
VALEA IASULUI - ARGES

       Spitalului de Recuperare Respiratorie si Pneumologie "Sf. Andrei" Valea Iasului Jud.Arges ofera servicii medicale spitalicesti ce se acorda pe baza recomandarii de internare din partea medicului de familie, a medicului de specialitate din unitatile sanitare ambulatorii sau a medicilor din unitatile de asistenta medico-sociala, aflate in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale, bolilor cu potential endemo-epidemic care necesita izolare si tratament, internarilor obligatorii pentru bolnavii psihici prevazuti la art. 105, 113, si 114 din Codul penal, precum si cele dispuse prin ordonanta procurorului pe timpul judecarii sau urmaririi penale.

    Criterii de internare :
        - Bolnavi cu potential endemo-epidemic care necesita izolare si tratament;
        - Afectiuni pentru care diagnosticul si/sau tratamentul nu pot fi monitorizate in ambulatoriu.
       - Bolnavi aflati sub incidenta art.109,art.110,art 124 si art.125 din Codul Penal si in cazurile dispuse prin ordonanta a procurorului pe timpul judecarii sau urmaririi penale,care necesita izolare ori internare obligatorie si tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanta de judecata a dispus executarea pedepsei intr-un penitenciar spital precum si tratamentul pacientilor din penitenciare ale caror afectiuni necesita monitorizare si  reevaluare in cadrul penitenciarelor-spital.

    Documente necesare stabilite pentru internarea in sectiile spitalului:
        Internarea in sectiile spitalului se face in baza urmatoarelor documente:
            - Card National de sanatate la persoanele de peste 18 ani
            - Card European de sanatate sau Adeverinta Provizorie de Inlocuire a Cardului European, pentru persoanele cetateni din Statele UE sau SEE.
            - Buletin sau Carte de identitate, Pasaport, Carte de identitate provizorie sau alte documente eliberate de catre organele in drept, care atesta identitatea.
            - Bilet de trimitere de la medicul de familie sau de alta specialitate, Scrisoare Medicala de la medicul specialist sau Fisa de Transfer Interspitalicesc.
            - Documente care atesta calitatea de asigurat ( adeverinta de salariat, cupon de  pensie si alte documente prin care se atesta calitatea de asigurat).

        Repartizarea pacientilor pe sectii se face in functie de :
            - Locurile libere disponibile in sectii comunicate din biroul de internari
            - Eventuala preferinta a pacientului pentru un anumit medic curant

        Conditii de externare :
        Documente pe care pacientul le primeste la externare:
            - Bilet de externare, cu recomandarea datei la care revine la control sau efectuarea controlului īn  ambulator sau  la medicul de familie
            - Decont de cheltuieli aferent spitalizarii
            - Reteta electronica - contine tratamentul pe care pacientul trebuie sa-l urmeze dupa externare
            - Concediu medical - dupa  caz
            - Scrisoare medicala pentru medicul de familie īn vederea asigurarii continuitatii īngrijirilor
            - Recomandari pentru īngrijiri medicale sau paliative la domiciliu, daca este cazul
        Scrisoarea medicala si biletul de iesire sunt  documente tipizate, care se completeaza de catre medicul curant la data externarii.
   
        Externarea pacientului din spitalizare continua
            - Pacient vindecat sau ameliorat - momentul externarii este estimat  se face la internarea pacientului si se actualizeaza īn functie de evolutia clinica;
            - Externare la cerere - pacientul poate parasi spitalul la cerere, dupa ce īn prealabil a fost avertizat de consecintele posibile asupra starii lui de sanatate, avānd obligatia sa completeaze si sa semneze formularul de externare la Medicul curant consemneaza īn FOCG solicitarea de externare a pacientului, iar acesta sau aparainatorii semneaza cu privire la solicitarea externarii.
            - Transferul pacientului agravat - Protocoalele de transfer interclinic al pacientului critic sunt aplicabile īn cazul transferului unui pacient critic īntre 2 unitati sanitare, cānd transferul are loc catre o unitate cu capacitate terapeutica mai mare decāt unitatea care solicit transferal, conform acordului de colaborare īncheiat - conform procedurii interne PO.PNMD.176.2019 - Procedura  privind transferul pacientului internat
            - Externare  pacient decedat - conform procedurii interne PO.PNMD.83.2021 - Procedura  privind circuitul pacientilor decedati;
            - Externati disciplinar - bolnavii recalcitrant, care refuza tratamentul sau comit acte de indisciplina.