SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "SF.ANDREI"
VALEA IASULUI - ARGES
TOTAL CONSUM MEDICAMENETE FNUASS / MS