SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "SF.ANDREI"
VALEA IASULUI - ARGES

  • Solicitare informatii, Legislatie, Informatii de Interes public  - 
                    Legea nr.544/2001           -  https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413
                          - Normele de aplicare -  https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/34416
                    Legea nr.109/2007           -  https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/81689

  • Numele si Prenumele persoanei responsabile pentru Legea nr.544/2001
                            - Petricu Georgeta - Tel: 0248724431 int. 2030


  • Modalitati de contestare a deciziei pentru reclamatie administrativa (refuz sau netrimitere in termen legal) :

                   * Formular Reclamatie administrativa in cazul unui raspuns negativ

                   * Formular Reclamatie administrativa in cazul in care nu s-au primit informatiile solicitate

        Persoana care se considera vatamata in drepturile sale poate depune reclamatie administrativa prevazuta in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor din cadrul autoritatii sau institutiei publice.
        Solicitantul care dupa primirea raspunsului la reclamatia administrativa, se considera in continuare lezat in drepturile sale prevazute de lege, poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului, in termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevazute de Legea nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.