SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "SF.ANDREI"
VALEA IASULUI - ARGES
        Spitalul PNF Sf.Andrei Valea Iasului Jud.Arges ofera servicii medicale spitalicesti ce se acorda pe baza recomandarii de internare din partea medicului de familie, a medicului de specialitate din unitatile sanitare ambulatorii sau a medicilor din unitatile de asistenta medico-sociala, aflate in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale, bolilor cu potential endemo-epidemic care necesita izolare si tratament, internarilor obligatorii pentru bolnavii psihici prevazuti la art. 105, 113, si 114 din Codul penal, precum si cele dispuse prin ordonanta procurorului pe timpul judecarii sau urmaririi penale.

      Documente necesare stabilite pentru internarea in sectiile spitalului:
        Internarea in sectiile spitalului se face in baza actului de identitate, buletinul de trimitere de la medicul specialist, sau de la Medicul de Familie, dovada contributiei pacientului la CASS, Card de sanatate/Adeverinta CAS (salariat, pensionar, somer, etc).

        Repartizarea pacientilor pe sectii se face in functie de :
            1. categoria de varsta : adult sau copil ;
            2. adresabilitatea (preferinta) bolnavul sau apartinatorul pentru un medic sau o sectie;
            3. cine nu solicita in mod expres sa se interneze la un medic sau o sectie anume, repartizarea pe sectiile de adulti se face la biroul de internari .

        Protocol de externare :
         Avand in vedere ca unitatea sanitara este de monospecialitate, Consiliul Medical a stabilit urmatoarele protocoale la externarea pacientilor, dupa caz si anume:
            1. pacientul cu diferite forme de tuberculoza pulmonara este indrumat la externare la medicul specialist din ambulatoriu cu bilet de iesire din spital in care este specificata conduita terapeutica si Fisa de Tratament a Tuberculozei, precum si la Medicul de Familie cu Scrisoare Medicala.
            2. pacientul cu afectiuni pulmonare cronice nespecifice primeste la externare Scrisoare Medicala si Bilet de iesire cu care se prezinta la Medicul de Familie ;
            3. Dupa caz, pacientii mai pot fi transferati la alte unitati sanitare in functie de complicatiile care survin in timpul internarii sau pentru investigatii suplimentare, interventii chirurgicale, etc.