SPITALUL DE RECUPERARE RESPIRATORIE SI PNEUMOLOGIE "SF.ANDREI"
VALEA IASULUI - ARGES

LISTA INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC

  • Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Spitalului de Recuperare Respiratorie si Pneumologie "Sf. Andrei" Valea Iasului - Arges;
  • Structura organizatorica, atributiile sectiilor/compartimentelor, serviciilor, birourilor, programul de functionare, programul de audiente al Spitalului de Recuperare Respiratorie si Pneumologie "Sf. Andrei" Valea Iasului - Arges;
  • Numele si prenumele persoanelor din conducerea Spitalului de Recuperare Respiratorie si Pneumologie "Sf. Andrei" Valea Iasului- Arges si al persoanei responsabile cu difuzarea informatiilor publice;
  • Coordonatele de contact ale Spitalului de Recuperare Respiratorie si Pneumologie "Sf. Andrei" Valea Iasului - Arges, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
  • Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
  • Programele si strategiile proprii;
  • Lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
  • Modalitatile de contestare a deciziei Spitalului de Recuperare Respiratorie si Pneumologie "Sf. Andrei" Valea Iasului - Arges în situatia în care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.