SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "SF.ANDREI"
VALEA IASULUI - ARGES

Costul serviciilor de copiere pentru documentele solicitate in baza Legii nr.54/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public


            Conform art.18 alin(3) din H.G. nr.123/2002, privind Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, plata serviciilor de copiere se poate realiza astfel:

            1. - la caseria unitatii in toate zilele lucratoare in timpul programului de lucru intre orele 08.30 - 14.30

            2. - in contul Spitalului de Pneumoftiziologie "Sf.Andrei" Valea Iasului nr. RO74TREZ05121F330800XXXX, CUI 4122019, deschis la Trezoreria Curtea de Arges


       

           Decizia nr. 101/10.05.2021