SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "SF.ANDREI"
VALEA IASULUI - ARGES
COMITETUL DIRECTOR

PRESEDINTE
Jr. Matei Florentina

MEMBRU
Dr. Dusan Angela

MEMBRU
Ec. Cristea Daniela