SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "SF.ANDREI"
VALEA IASULUI - ARGES
COMITETUL DIRECTOR

MANAGER
Jr. Matei Florentina

Director Medical
Dr. Dusan Angela

Director Finanicar Contabil
Ec. Cristea Daniela